Ponujene storitve

Omrežje Euradria deluje na področju spodbujanja mobilnosti delovne sile znotraj EU, še posebej znotraj regije Euradria oziroma na čezmejnem območju med Italijo, Slovenijo in Hrvaško, pri čemer potrjuje, da je prosto gibanje delavcev temeljno načelo EU, predpisano v 45. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije in podrobneje opredeljeno v zakonodaji in pravu Sodišča Evropske skupnosti.

Na operativni ravni Euradria preko mreže specializiranih partnerjev, ki pripadajo različnim kategorijam subjektov v svetu dela (zavodi za zaposlovanje, panožna združenja, sindikati itd.) in svetovalcev EURES, zagotavlja pomoč in svetovanje iskalcem zaposlitve in delodajalcem v regiji, ki iščejo poseben kader s posebnimi veščinami.

Euradria tudi spodbuja in izvaja posebne ukrepe, ki so usmerjeni v specifične segmente trga čezmejnega dela, kot so ohranitev delovnih mest, reševanje težav in izkoriščanje priložnosti rasti v čezmejnem območju.

Svetovalne storitve

Euradria deluje predvsem v okviru mreže EURES.
EURES ponuja mrežo svetovalcev, katerih naloga je prek osebnih stikov zagotavljati in posredovati iskane informacije tako iskalcem kot ponudnikom dela. Svetovalci EURES so strokovnjaki, ki ponujajo osnovne storitve EURES, in sicer informacije, pomoč in posredovanje iskalcem zaposlitve in delodajalcem, ki se zanimajo za evropski trg dela. Svetovalci EURES imajo strokovno znanje na področju praktičnih, pravnih in upravnih zadev povezanih z mobilnostjo na nacionalni in čezmejni ravni. Oddelki EURES Euradria so aktivni v nekaterih zavodih za zaposlovanje, sindikatih in združenjih delavcev regije Euradria in dajejo na voljo svojim strankam EURES svoje strokovno znanje v zvezi z ustanovami in/ali institucijami. Svetovalci EURES Euradria delujejo z namenom enotnega čezmejnega trga dela.

Svetovalci Euradrije.

Posebni ukrepi

Prek svojega delovnega načrta, ki ga je odobrila Evropska komisija, Euradria razvija posebne ukrepe za odpravo ovir mobilnosti delavcev in zagotavlja uveljavljanje pravice do prostega gibanja ter spodbuja razvoj integriranega trga dela v čezmejni regiji Euradria.
Projekt Euradria 2015 opravlja naslednje dejavnosti:

  • krepitev sodelovanja med zavodi za zaposlovanje in svetovalci Eures za delovanje v smeri enotnega čezmejnega trga dela v regiji Euradia;
  • ponudba končnim upravičencem (delodajalcem in ljudem, ki iščejo delo) one-stop-shop, kjer bi lahko našli vsakršno podporo in informacije glede iskanje dela in zaposlovanja;
  • opredelitev poklice, ki jih podjetja, delujoča na področju novih tehnologij, iščejo v obmejnem območju in določitev izobraževalne poti, da bi se zapolnile morebitne vrzeli med trenutnim izobraževanjem in predvidenimi potrebami gospodarstva;
  • začrtanje tokov delovne mobilnosti v regiji Euradria;
  • priprava priročnika za čezmejne delavce med Italijo in Slovenijo;
  • okrepitev sodelovanja med svetovalci Eures in Ekonomsko-socialnim svetom Republike Slovenije;
  • okrepitev komunikacije in razširitev možnosti, ki jih ponuja omrežje Eures prek delodajalcev in delavskih združenj.